กิจกรรมคณะ

Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • กิจกรรมคณะ

    วันที่อัพเดท 28 พฤษภาคม 2562 | - |

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Fellow Us
0 2287 9600ต่อ 7072
จันทร์ - ศุกร์
info.eng.rmutk@gmail.com
Online information
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120