Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • ขอเชิญนิสิต ร่วมประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต

    วันที่อัพเดท 28 พฤษภาคม 2562 | - |

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

ต้องเป็นนิสิตนักศึกษา ในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 23 ปี
ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย
ผู้ส่งผลงาน 1 คน หรือ 1 ทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 2 ผลงานเท่านั้น
ครอบครัวของพนักงานบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ลักษณะของผลงาน

หัวข้อในการนำเสนอ “BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ “ชีวิต”
ภาพ เนื้อหาและข้อความ ต้องไม่หมิ่นเหม่หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ส่อไปในทางโป๊ ลามก อนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
ข้อความและเสียงที่ต้องใส่อยู่ในวิดีโอคลิปเฟรมสุดท้ายพร้อมโลโก้ “กว่า 20 ปี ที่ผ่านมา โครงการ BRAND’S Young Blood พลังเลือดใหม่ มียอดบริจาคโลหิตกว่า 1,000,000 ยูนิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากทั่วประเทศ” (โลโก้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ โลโก้โครงการแบรด์ยังบลัด)
การถ่ายทำตัดต่อวิดีโอคลิป และบันทึกผลงานในรูปแบบ .mpg ขนาด 352×288 ความยาวไม่เกิน 2 นาที ลงในแผ่นซีดีหรือดีวีดี ระบุคำบรรยายความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมชื่อทีมและรายชื่อสมาชิก ลงในเอกสาร Word (.doc)
วิดีโอคลิปที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดจากที่ใดมาก่อน
วิดีโอคลิปทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถนำเสนอหรือไม่นำเสนอได้ สามารถนำมาแก้ไข เพิ่มเติม หรือ จัดทำซ้ำ และเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถขอรับคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

กำหนดส่งผลงาน

ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 – 15 มกราคม 2562
กรณีส่งผลงานด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อที่
ชั้น 7 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
โทรศัพท์ 0 2255 4567, 0 2263 9600 ต่อ 1752, 1753
กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง
งานกิจกรรมสัมพันธ์และโครงการพิเศษฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วงเล็บมุมซองว่า (VDO Clip – BYB 2018) การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ

หลักฐานการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา (ทุกคนในทีม) โดยต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจน
กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วนและชัดเจน
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th
รางววัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 30,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เกียรติบัตร 20,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เกียรติบัตร 10,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
รางวัลชมเชย 5 รางวัล เกียรติบัตร 3,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
โทรศัพท์ 0 2255 4567, 0 2263 9600 ต่อ 1752, 1753