Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะการเตรียมความพร้อม สู่การเรียนสำหรับ “นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

    วันที่อัพเดท 13 พฤศจิกายน 2565 | คุณผู้ดูแลระบบ |